Thang điểm DASH

VỀ THANG ĐO

Được xuất bản lần đầu vào năm 1996 trên Tạp chí Y học Công nghiệp Hoa Kỳ (American Journal of Industrial Medicine), Thang đo Giảm chức năng của Cánh tay, Vai và Bàn tay (DASH, Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand ) là một sáng kiến ​​hợp tác giữa Viện Bác sĩ phẫu thuật Chỉnh hình Hoa Kỳ (American Academy of Orthopaedic Surgeons), Hội đồng các Hội Chuyên khoa Cơ xương (Council of Musculoskeletal Specialty Societies) và Viện Việc làm và Sức khỏe (Institute for Work and Health). Thang đo kết quả này được thiết kế để trở thành một lượng giá tiêu chuẩn về tác động lên chức năng của nhiều loại bệnh cơ xương khớp và chấn thương ở chi trên.

DASH là một bảng câu hỏi tự báo cáo gồm 30 mục, trong đó các tùy chọn trả lời được trình bày dưới dạng thang đo Likert 5 điểm. Điểm từ 0 (không khuyết tật) đến 100 (khuyết tật nặng nhất). Điểm này được thiết kế hữu ích ở những bệnh nhân bị bất kỳ rối loạn cơ xương nào của chi trên.

QuickDASH là thang đo DASH rút gọn, cũng được chứng minh là thang đo có giá trị với bệnh lý cơ xương chi trên và thực hiện nhanh hơn.

XEM THÊM: Thang đo Quick DASH

Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Reference

Original Literature:

  • Hudak, Pamela L., et al. “Development of an upper extremity outcome measure: the DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand).” American journal of industrial medicine29.6 (1996): 602-608.

Validation Literature:

  • Beaton, D. E., et al. “Measuring the whole or the parts? Validity, reliability, and responsiveness of the DASH outcome measure in different regions of the upper extremity.” J Hand Ther 14.2 (2001): 128-46.

Additional Literature:

  • Angst, Felix, et al. “Measures of adult shoulder function: Disabilities of the arm, shoulder, and hand questionnaire (DASH) and its short version (QuickDASH), shoulder pain and disability index (SPADI), American shoulder and elbow surgeons (ASES) society standardized shoulder assessment form, constant (Murley) score (CS), simple shoulder test (SST), oxford shoulder score (OSS), shoulder disability questionnaire (SDQ), and Western Ontario shoulder instability index (WOSI).” Arthritis care & research 63.S11 (2011).

Bạn không thể copy nội dung ở trang này