Thang đo Không kiểm soát Cảm xúc CNS-LS cho Cảm xúc giả hành

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang Đo Tâm Thần Kinh / Thang đo Không kiểm soát Cảm xúc CNS-LS cho Cảm xúc giả hành

Giới thiệu

  • CNS-LS là một bảng câu hỏi ngắn gồm 7 mục, tự điền, được thiết kế để bệnh nhân hoàn thành, cung cấp thước đo định lượng để sàng lọc chứng cảm xúc giả hành (PBA).
  • Điểm CNS-LS từ 13 trở lên có thể gợi ý PBA.
  • Độ nhạy và độ đặc hiệu:
    • Độ nhạy: 74%
    • Độ đặc hiệu: 80%


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
References: 

1. Moore SR, Gresham LS, Bromberg MB, Kasarkis EJ, Smith RA. A self report measure of affective lability. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997;63(1):89-93. 

2. Smith RA, Berg JE, Pope LE, Callahan JD, Wynn D, Thisted RA. Validation of the CNS emotional lability scale for pseudobulbar affect (pathological laughing and crying) in multiple sclerosis patients. Mult Scler. 2004;10(6):679-685.Bạn không thể copy nội dung ở trang này