Chất lượng Cuộc sống của WHO (WHOQOL-BREF)

Home / CÁC THANG ĐO / Chất lượng Cuộc sống và Hoà nhập Xã hội / Chất lượng Cuộc sống của WHO (WHOQOL-BREF)

Giới thiệu

WHOQOL-BREFL: Bảng câu hỏi Chất lượng cuộc sống của Tổ chức Y tế Thế giới, phiên bản rút gọn.

Nhóm chất lượng cuộc sống của Tổ chức Y tế Thế Giới được thành lập năm 1991 để phát triển một bảng câu hỏi sức khoẻ áp dụng chung, không phụ thuộc vào bệnh lý. Kết quả là bảng câu hỏi Chất lượng Cuộc sống WHOQOL-100, và sau đó là ở dạng rút gọn, WHOQOL-BREF, vào năm 1998.

Bảng câu hỏi Chất lượng Cuộc sống của Tổ chức Y tế Thế giới – Bản rút gọn (WHOQOL-BREF) là một thang đo lường tự báo cáo gồm 26 câu được phát triển để đánh giá cảm nhận của cá nhân trong bối cảnh văn hóa và hệ thống các giá trị, cũng như các mục tiêu, tiêu chuẩn và mối quan tâm cá nhân của họ. WHOQOL-BREF đo lường các lĩnh vực sau: sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý, các mối quan hệ xã hội và môi trường. Điểm cao hơn cho thấy chất lượng cuộc sống cao hơn trong khi điểm thấp hơn cho thấy chất lượng cuộc sống thấp hơn.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Tham khảo thêm

https://www.who.int/mental_health/publications/whoqol/en/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=WHOQOL%5BTitle%5D

Hãy để lại lời bình

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này