Roland-Morris Disability Questionnaire (VN)

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang đo Thân mình / Roland-Morris Disability Questionnaire (VN)

Mục đích

Được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1983 trên báo Spine (Cột sống) và được xem xét lại vào năm 2000, Bảng câu hỏi về khuyết tật Roland-Morris (RMDQ) được thiết kế để tự đánh giá tình trạng khuyết tật thể chất do đau thắt lưng gây ra.

Đối tượng

Bảng câu hỏi về khuyết tật Roland-Morris nhạy nhất đối với những bệnh nhân bị khuyết tật từ nhẹ đến trung bình do đau thắt lưng cấp tính, bán cấp tính hoặc mạn tính. 

Đối với những bệnh nhân bị khuyết tật nặng, nên sử dụng Chỉ số Khuyết tật Oswestry [Oswestry Disability Index].

XEM THÊM: Bảng Câu hỏi Chỉ Số Giảm chức Năng Oswestry (ODI)

Cách sử dụng và giải thích điểm

Có nhiều bảng câu hỏi khác nhau, khác nhau về số lượng câu hỏi: bảng câu hỏi 24, 18 và 11 câu. 

Bảng câu hỏi bao gồm một danh sách các câu mà bệnh nhân có thể sử dụng để mô tả sức khỏe của họ liên quan đến chứng đau lưng của họ. Bệnh nhân tham gia khảo sát đồng ý hoặc không đồng ý với những nhận định này (Có/Không), và điểm cuối cùng là tổng của các câu (nếu trả lời có). Điểm dao động từ 0 (không khuyết tật) đến 24 (tối đa khuyết tật). 

Dựa trên sự thay đổi điểm số của bảng câu hỏi qua các ngày phỏng vấn khác nhau, có thể đánh giá những thay đổi lâm sàng theo thời gian. Ví dụ: nếu bệnh nhân có điểm 15 khi bắt đầu trị liệu, và điểm 3 khi kết thúc trị liệu (cải thiện được 12 điểm), mức cải thiện tính được là 80% (12/15 x 100).


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Supporting Literature

Original and Validation Literature:

Roland MO, Morris RW. A study of the natural history of back pain. Part 1: Development of a reliable and sensitive measure of disability in low back pain. Spine 1983; 8: 141-144.

Additional Literature:

The Roland-Morris Disability Questionnaire and the Oswestry Disability Questionnaire. Spine 2000; 25: 3115-3124.

Ostelo, Raymond WJG, et al. 24-item Roland-Morris Disability Questionnaire was preferred out of six functional status questionnaires for post-lumbar disc surgery. Journal of clinical epidemiology 57.3 (2004): 268-276.

Author:

Dr. Martin Roland is Emeritus Professor of Health Services Research at the University of Cambridge. He is trained in general practice medicine. His research interests include measuring quality of care.

Resources

Bạn không thể copy nội dung ở trang này