Thang Điểm Lyshome Khớp Gối

  • Thang điểm Lyshom gồm 8 mục sinh hoạt hàng ngày (ADL) được giới thiệu vào năm 1982, đưa vào sử dụng vào năm 1985, hiện vẫn là thang đo phổ biến nhất cho phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước (ACL).
  • Một số tác giả cho rằng thang đo này có thể thổi phồng kết quả, độ đáp ứng kém với phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước.
  • Có đủ độ tin cậy và giá trị với bệnh nhân trật xương bánh chè, tổn thương sụn, sụn chêm.
  • Thang điểm này miễn phí và không cần cấp phép.

Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Bạn không thể copy nội dung ở trang này