WHODAS 2.0 36 (VN)

Giới thiệu

 • WHODAS là viết tắt của WHO Disability Assessment Schedule, Tạm dịch: Bảng kiểm Lượng giá Khuyết tật của Tổ chức Y tế thế giới
  • Đây là một công cụ lượng giá chung về sức khoẻ và khuyết tật, liên quan đến các khái niệm của ICF
  • Có thể sử dụng bởi các nhà lâm sàng, nhà nghiên cứu … (không cần chuyên môn về khuyết tật)
 • Ưu điểm:
  • Miễn phí
  • Sử dụng với các loại bệnh khác nhau, bao gồm tâm thần, thần kinh, nghiện
  • Có thể áp dụng cả trong bối cảnh lâm sàng và cộng đồng dân cư
  • Có thể áp dụng với các vùng có văn hoá khác nhau
  • Có giá trị và độ tin cậy
  • Có thể lượng giá bởi nhân viên y tế hoặc tự lượng giá
 • WHODAS người lớn:
 • Bản đầy đủ 36-mục
  • Chi tiết hơn
  • Thời gian phỏng vấn trung bình: 20 phút
 • Bản rút gọn 12-mục
  • Hữu ích cho lượng giá ngắn về hoạt động chức năng chung trong các thăm dò
  • Giải thích 81% sự thay đổi so với phiên bản 36 mục
  • Thời gian phỏng vấn trung bình: 5 phút

Sau đây là Phiếu đánh giá WHODAS 2.0, phiên bản 36 mục.


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này