THƯ VIỆN VIDEO

Thư viện video chứa các Video về Thăm khám, Kỹ thuật và đặc biệt là Các bài tập nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng hướng dẫn cho người bệnh.

Bài tập
331 videos
Các bài tập người bệnh tự tập.

Bệnh lý
11 videos
Các Kỹ thuật Can thiệp
91 videos
Các Kỹ thuật áp dụng lên người bệnh
Giải phẫu - Sinh lý
115 videos
Các video giải phẫu, sinh lý và sinh cơ học
Hình ảnh học
9 videos
Các hình ảnh về Chẩn đoán hình ảnh
Thăm khám - Lượng giá
160 videos
Các kỹ thuật thăm khám - lượng giá

Bạn không thể copy nội dung ở trang này