THƯ VIỆN VIDEO

Thư viện video chứa các Video về Thăm khám, Kỹ thuật và đặc biệt là Các bài tập nhằm tạo thuận lợi cho người sử dụng hướng dẫn cho người bệnh.

Bài tập
Các bài tập người bệnh tự tập.

312 videos
Các Kỹ thuật Can thiệp
Các Kỹ thuật áp dụng lên người bệnh
83 videos
Giải phẫu - Sinh lý
Các video giải phẫu, sinh lý và sinh cơ học
92 videos
Thăm khám - Lượng giá
Các kỹ thuật thăm khám - lượng giá
150 videos

Bạn không thể copy nội dung ở trang này