Pain Self Efficacy Questionnaire (VN)

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang điểm Đau / Pain Self Efficacy Questionnaire (VN)

Giới thiệu

Bảng câu hỏi về mức độ tự tin vào năng lực của bản thân với cơn đau (Pain Self-Efficacy Questionnaire, PSEQ) được mô tả đầu tiên trong bài thuyết trình tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Tâm lý Anh năm 1989 và sau đó được mô tả chặt chẽ hơn về các đặc tính tâm lý của nó vào năm 2007 trên European Journal of Pain (Tạp chí về Đau của Châu Âu).

Mục đích của bảng câu hỏi là kiểm tra mức độ tự tin của các cá nhân về khả năng thực hiện một số nhiệm vụ nhất định (còn được gọi là tự tin vào năng lực bản thân) cho dù bị đau.

PSEQ là một bảng câu hỏi gồm 10 mục, trong đó bệnh nhân đánh giá mức độ tự tin của họ từ 0 điểm (không tự tin chút nào) đến 6 điểm (hoàn toàn tự tin). Tổng số điểm được tính bằng cách tính tổng các mục riêng lẻ trong phạm vi từ 0 điểm (tự tin vào năng lực bản thân ít hơn) đến 60 điểm (tự tin vào năng lực bản thân hơn).


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.

Literature

Original Literature:

  • Nicholas Michael K. Self‐efficacy and chronic pain. Paper presented at the Annual Conference of the British Psychological Society, St. Andrews, Scotland; 1989
  • Nicholas, Michael K. “The pain self‐efficacy questionnaire: Taking pain into account.” European Journal of Pain 11.2 (2007): 153-163.

Validation Literature:

  • Di Pietro, Flavia, et al. “Rasch analysis supports the use of the pain self-efficacy questionnaire.” Physical Therapy 94.1 (2014): 91-100.

Additional Literature:

  • Miles, Clare L., et al. “Measuring pain self-efficacy.” The Clinical Journal of Pain 27.5 (2011): 461-470

Bạn không thể copy nội dung ở trang này