Bb22. Tập bé lăn từ sấp sang ngửa

Tên tiếng Anh:

  • ‘Baby development’ Rollling prone to supine

Mục đích:

  • Tập lăn

Hướng dẫn tập:

  • Đặt bé bằm sấp, chống người trên hai tay.
  • Dùng một đồ chơi để khuyến khích bé quay đầu sang một bên.
  • Hai vai cháu sẽ xoay theo nhưng bạn đầu có thể cần mẹ hỗ trợ đưa cẳng tay ra trước hoặc đưa đầu quá vài. 
  • Giúp cháu kiểm soát lăn trên lưng.

Nguồn:

  • Physitrack
2 views

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này