Tự đọc MRI khớp gối. Phần 3: Lát cắt ngang (Axial)


Trình tự đọc phim đề nghị:

(từ trên xuống)

  • Cơ chế duỗi và sụn khớp bánh chè – đùi
  • Xem lại các dây chằng
  • Các cấu trúc phía sau: cơ và gân cơ khoeo, gân các cơ bán gân, bán màng, cơ bụng chân … mạch kheo, thần kinh …

Hôm nay là ngày 22-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này