Thang đo Trầm cảm Người cao tuổi, phiên bản rút gọn

Home / CÁC THANG ĐO / Các Thang Đo Tâm Thần Kinh / Thang đo Trầm cảm Người cao tuổi, phiên bản rút gọn

Giới thiệu

Thang đo trầm cảm người cao tuổi (Geriatric depression scale, GDS) được tác giả Yesavage và cộng sự đưa ra năm 1982, nhằm xác định các triệu chứng của trầm cảm ở người cao tuổi.

Đối tượng

Thang đo được dự kiến sử dụng cho người cao tuổi (60 tuổi trở lên). Có thể sử dụng cho người khoẻ mạnh, người đau ốm, và người già suy giảm nhận thức.

Cách sử dụng

Thang đo này được sử dụng dưới dạng bảng câu hỏi phỏng vấn có hoặc không, có thể tự báo cáo hoặc phỏng vấn qua điện thoại. Thời gian cho phỏng vấn từ 5 -10 phút.

Các phiên bản

Phiên bản đầy đủ (GDS-L) gồm 30 câu. Phiên bản rút gọn (GDS-S) gồm 15 câu. (Có phiên bản ngắn hơn nữa nhưng ít sử dụng).

Đánh giá

GDS-L (30)

 • 0 – 9 = Bình thường
 • 10 – 19 = Trầm cảm nhẹ
 • 20 – 30 = Trầm cảm nặng

GDS-S (15)

 • 0-4 = Bình thường
 • 5-8 = Trầm cảm nhẹ
 • 9-11 = Trầm cảm vừa
 • 12-15 = Trầm cảm nặng

Biểu mẫu sau là thang đo trầm cảm người cao tuổi, phiên bản rút gọn (GDS – S)


Hãy sử dụng PHIẾU LƯỢNG GIÁ sau để đánh giá bệnh nhân của bạn và IN PHIẾU khi hoàn thành lượng giá.
Literature

 1. Yesavage JA, Brink TL, Rose TL, Lum O, Huang V, Adey M, Leirer VO. Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report. Journal of psychiatric research. 1982 Jan 1;17(1):37-49.
 2. Gaugler, J. E., Reese, M., & Mittelman, M. S. (2015). Effects of the Minnesota adaptation of the NYU Caregiver Intervention on depressive symptoms and quality of life for adult child caregivers of persons with dementia. American Journal of Geriatric Psychiatry, 23(11), 1179-1192, doi: 10.1016/j.jagp.2015.06.007
 3. Marwijk, H. W, Wallace, P., de Bock, G. H., Hermans, J., Kaptein, A. A., & Mulder, J. D. (1995). Evaluation of the feasibility, reliability and diagnostic value of shortened versions of the Geriatric Depression Scale. British Journal of General Practice, 45, 195-199.
 4. Parmelee, P., Lawton, M., & Katz, I. (1989). Psychometric properties of the Geriatric Depression Scale among the institutionalized aged. Psychological Assessment, 1(4), 331-338.
 5. Sheikh, J. I., & Yesavage, J. A. (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontologist, 5, 165-173.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này