Chỉ số Barthel

Là một thang đo hoạt động chức năng thường sử dụng ở người lớn, miễn phí.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này