Froment sign


Tên tiếng Anh:

Froment sign (Dấu hiệu Froment)

Ý nghĩa:

Chứng tỏ hội chứng ống thần kinh trụ.

Cách tiến hành:

  • Yêu cầu bệnh nhân kẹp chặt một mảnh giấy giữa ngón cái và ngón trỏ (búp-búp).
  • Người khám kéo mảnh giấy ra. Các cơ cho vận động này là khép ngón cái (thần kinh trụ chi phối).
  • Khi liệt, bệnh nhân sẽ sử dụng động tác gấp khớp gian ngón của ngón cái (gấp ngón cái ngắn của thần kinh giữa).

Hôm nay là ngày 05-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này