Khám phản xạ gân cơ

Video khám phản xạ gân cơ (deep tendon reflexes) của Stanford School of Medicine

Trình tự:

  • 1:00 & 3:00 Brachioradialis reflex (C5/C6): Phản xạ cánh tay quay
  • 1:12 & 3:15 Biceps reflex (C5/C6): Phản xạ gân cơ nhị đầu
  • 1:40 & 3:35 Triceps reflex (C6/7/8): Phản xạ gân cơ tam đầu
  • 2:30 Finger flexion reflex: Phản xạ gấp ngón tay
  • 4:00 Ankle reflex (S1): Phản xạ gân gót
  • 4:25 Knee reflex: Phản xạ gân bánh chè
  • 5:12 Ankle reflex in a recumbent position (S1): Phản xạ gân gót ở tư thế nằm

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này