Trẻ 13 – 18 tháng: Mốc Phát triển Giao tiếp

Tên tiếng Anh

 • Communication milestone: 13 – 18 months

Các mốc phát triển chính

Trước 15 tháng:

 • Có thể sử dụng 5-10 từ
 • Kết hợp âm thanh và cử chỉ
 • Bắt chước các từ và hành động đơn giản
 • Làm theo các hướng dẫn đơn giản một cách nhất quán 
 • Thể hiện sự thích thú các hình ảnh
 • Có thể xác định 1-2 bộ phận cơ thể khi được gọi tên
 • Hiểu 50 từ

Đến 18 tháng:

 • Phản ứng lại với các câu hỏi
 • Lặp lại các từ nghe được trong cuộc trò chuyện
 • Tiếp tục tạo ra âm thanh bập bẹ giống như giọng nói
 • Chỉ vào những đồ vật và người quen thuộc trong ảnh
 • Hiểu “trong” và “trên”
 • Trả lời câu hỏi có / không bằng cái lắc đầu / gật đầu

Hãy hành động sớm bằng cách liên hệ với nhân viên y tế nếu con bạn:

 • Không nói bập bẹ
 • Không giao tiếp bằng mắt
 • Không phản hồi khi được gọi tên 
 • Không cố gắng giao tiếp

Nguồn

 • Pathways.org

Hôm nay là ngày 08-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này