Trẻ 4- 6 tháng tuổi: Mốc phát triển Giao tiếp


Tên tiếng Anh:

  • 4-6 month Key Milestones: Communication

Đặc điểm:

  • Phản ứng với tiếng động hoặc âm thanh đột ngột
  • Nghe và phản ứng khi nói chuyện với bé
  • Bắt đầu sử dụng các phụ âm khi bập bẹ, ví dụ: “da, da, da”
  • Sử dụng tiếng bập bẹ để thu hút sự chú ý
  • Tạo ra các loại âm thanh khác nhau để thể hiện cảm xúc
  • Chú ý đến các đồ chơi phát ra âm thanh

Nguồn:

  • Pathways.org

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này