Các cơ gấp ngón tay


Gồm các cơ gấp ngón sâu (FDP)

và các cơ gấp ngón nông (FDS)

Hôm nay là ngày 22-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này