Nghiệm pháp nằm sấp Shimpi 


Tên tiếng Anh:

  • Shimpi prone test
  • Thuộc nhóm nghiệm pháp sờ khớp cùng chậu.

Mục đích:

  • Phát hiện rối loạn chức năng khớp cùng chậu.

Kỹ thuật:

  • Bệnh nhân nằm sấp.
  • Người khám đặt một bàn tay bên dưới một gai chậu trước trên (ASIS) của bệnh nhân
  • Yêu cầu bệnh nhân duỗi quá chân được thử lên 15 độ.

Dương tính:

  • Nghiệm pháp được xem là dương tính nếu ASIS của bệnh nhân bị nâng lên khỏi bàn tay của người khám (được đặt bên dưới).
  • Nếu áp lực của ASIS lên bàn tay người khám tăng lên, nghiệm pháp là âm tính
  • Độ nhạy 82%
  • Độ đặc hiệu 77%

Hình ảnh:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Shimpi-prone-SIJ-test.png

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này