Thomas test

Tên tiếng Anh:

  • Thomas test
  • Nghiệm pháp Thomas

Mục đích:

  • Là test được sử dụng để đánh giá độ mềm dẻo của các cơ gấp háng (Iliacus, Psoas Major, Tensor Fascia Latae, Sartorius, Rectus Femoris)

Kỹ thuật:

  • Bệnh nhân nằm ngửa
  • Gập hai gối hết mức (gối- ngực)
  • Một tay giữ gối bên kia để cố định, duỗi háng hạ chân xuống mặt giường
  • Bình thường chân có thể sát mặt giường

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là test-Thomas-1-655x400.jpg

Dương tính:

  • Căng, co rút cơ gập háng làm háng gập không duỗi hết, đùi không chạm mặt giường

Xem thêm

KHÁM KHỚP HÁNG. CÁC NGHIỆM PHÁP ĐẶC BIỆT

 

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này