Thessaly test

Mục đích

Đánh giá sụn chêm khớp gối

Kỹ thuật:

  • Test này mô phỏng lực ép lên gối.
  • Bệnh nhân đứng một chân với gối gập 5 độ, tay giữ tay người khám để giữ thăng bằng.
  • Yêu cầu bệnh nhân xoay trong và xoay ngoài gối.
  • Thực hiện tương tự với góc gối gập 20 độ.

Dương tính

  • Dương tính: đau hoặc cảm giác bị kẹt, khoá.
  • Là test khá nhạy (>60%). Nhạy với rách sụn chêm ngoài hơn là sụn chêm trong.

Xem thêm:

Hôm nay là ngày 23-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này