Khám nhanh dây thần kinh quay ở bàn tay

Các bước sàng lọc thần kinh quay (vận động)

  • Duỗi cổ tay
  • Dạng ngón cái
  • Duỗi các ngón

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là screen-shot-2020-10-30-at-21.52.08-1024x498.png

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là screen-shot-2020-10-30-at-21.52.22.png

 

Hôm nay là ngày 22-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này