Các cơ thành bụng trước


Bao gồm các cơ:

  • Thẳng bụng
  • Ngang bụng
  • Chéo bụng trong
  • Chéo bụng ngoài

 

Hôm nay là ngày 22-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này