Các cơ chóp xoay


Các cơ chóp xoay ở vùng vai bao gồm:

  •  Cơ dưới vai 
  • Cơ trên gai
  • Cơ dưới gai
  • Cơ tròn bé.

Như một mũ chụp lên chỏm xương cánh tay, có vai trò làm vững động và vận động khớp ổ chảo – cánh tay

Ngoài ra, video còn trình bày thêm 2 cơ đi từ xương bả vai và bám tận xương cánh tay khác, là cơ tròn lớn và cơ quạ – cánh tay.

 

Hôm nay là ngày 20-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này