Cross-Flexion Test

Tên tiếng Anh:

  • Cross-Flexion Test
  • Cross arm test
  • Nghiệm pháp cánh tay bắt chéo
  • Nghiệm pháp gâp – khép cánh tay

Mục đích:

  • Là test đánh giá khớp cùng vai đòn (AC).

Kỹ thuật:

  • Người bệnh ở tư thế đứng.
  • Đưa tay bệnh nhân gập ra trước 90 độ và khép cánh tay chéo qua thân mình.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là cross-body-test.jpg

Dương tính:

  • Dương tính khi đau trong khớp cùng vai- đòn

Xem thêm

KHÁM KHỚP VAI. CÁC NGHIỆM PHÁP ĐẶC BIỆT

Hôm nay là ngày 08-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này