Nghiệm pháp Hawkins – Kennedy


Tên tiếng Anh:

  • Hawkins-Kennedy Test

Mục đích:

  • Đánh giá sự đụng chạm dưới mỏm cùng vai

Kỹ thuật:

  • Bệnh nhân ngồi, đứng.
  • Người khám thực hiện bằng cách gấp vai thụ động đến 90°, gấp khuỷu 90°, và ép xoay trong làm cho mấu động lớn di chuyển đến dưới dây chằng quạ mỏm cùng vai.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là test-hawkin-427x400.jpeg

Dương tính:

  • Dương tính khi đau vai.

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này