Test ngăn kéo trước

Tên tiếng Anh

 • Anterior Drawer Test

Mục đích:

 • Đánh giá sự toàn vẹn của dây chằng chéo trước khớp gối (ACL)

Kỹ thuật:

 • Đánh giá dịch chuyển ra trước của xương bánh chè do tổn thương dây chằng chéo trước với góc gập gối 90 độ, bàn chân đặt trên bàn khám.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là anterior-draw-359x400.jpeg

Dương tính

 • Dương tính khi dịch chuyển nhiều hơn 4-6 mm, hay nhiều hơn bên bình thường mới cảm giác mềm hoặc lỏng.
 • Độ nhạy và độ đặc hiệu 48% và 87%
 • Phân loại tổn thương ACL:
  • Bình thường: Không dịch chuyển ra trước và cảm giác chắc
  • lỏng độ 1+: Dịch chuyển xương chày ra trước 0-5 mm
  • lỏng độ  2+: Dịch chuyển xương chày ra trước 5 – 10 mm
  • lỏng độ 3+: Dịch chuyển xương chày ra trước >10 mm

Xem thêm:

Hôm nay là ngày 22-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này