Bt81. Các bài tập trượt gân ngón tay

Tên tiếng Anh:

 • Tendon glide exercises

Các bài tập:

 • “Duck” (hình đầu vịt, gập bàn đốt)
 • Hook (móc, gập liên đốt gần và xa)
 • Squeeze (bóp chặt nắm đấm)
 • Touch and Trace (đối ngón và trượt xuống gốc ngón)
 • Spread wide (Xoè ngón)

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tendon-gliding-exercise-708x210.jpeg

  Hình: Một số bài tập trượt gân

  Nguồn:

  • Ability Rehabilitation

   

  Hôm nay là ngày 28-11-2022

  Hãy để lại lời bình

  Bạn không thể copy nội dung ở trang này