Bt81. Các bài tập trượt gân ngón tay


Tên tiếng Anh:

 • Tendon glide exercises

Các bài tập:

 

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là tendon-gliding-exercise-708x210.jpeg

  Hình: Một số bài tập trượt gân

  Nguồn:

  • PHCN Online

   

  Hôm nay là ngày 04-10-2023

  Hãy để lại lời bình

  Bạn không thể copy nội dung ở trang này