Bài tập Tầm vận động Lưỡi

Tên tiếng Anh

  • Tongue Range of Motion Exercise

Mục đích

  • Tập vận động lưỡi

Hướng dẫn

  • Đưa lưỡi ra trước, ra sau, sang hai bên khoé miệng, chống vào mặt sau răng trên
  • Giữ kéo giãn, lập lại

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này