shoulder external rotation supine

xoay ngoài vai nằm ngửa 2

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này