Các cơ vận động cổ tay

Các cơ vận động cổ tay

Các cơ gấp khuỷu: Cơ gấp cổ tay trụ Cơ gấp cổ tay quay Cơ gan tay dài Các cơ duỗi khuỷu: Cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn Cơ duỗi cổ tay trụ Nghiêng quay và nghiêng trụ: Phối hợp các cơ gấp và duỗi cổ tay quay, cơ gấp và duỗi cổ … Đọc tiếp

Bạn không thể copy nội dung ở trang này