Các Cơ Duỗi Và Gấp Gối


Các cơ duỗi gối

Cơ tứ đầu đùi

 • Cơ rộng giữa
 • Cơ rộng trong
 • Cơ rộng ngoài
 • Cơ thẳng đùi

Các cơ gấp gối

Cơ hamstring:

 • Cơ bán gân và bán màng
 • Cơ nhị đầu đùi

Các cơ phụ

 • Cơ may
 • Cơ thon
 • Cơ khoeo chân
 • Cơ gan chân
 • Cơ bụng chân

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này