Thử Cơ bằng tay: Gấp Gối

Tên tiếng Anh:

  • Knee Flexion MMT

Cơ được thử:

  • Cơ nhị đầu đùi (Biceps Femoris), cơ bán gân (Semitendinosus) và cơ bán màng (Semimembranosus)
  • Cơ phụ trợ: cơ bụng chân (gastrocnemius), cơ khoeo (popliteus), cơ thon (gracilis), và cơ may (sartorius)

Tư thế:

  • Thử cơ hamstring như một nhóm cơ: xương chày được đặt ở tư thế trung tính; nếu muốn đánh giá riêng cơ hamstring trong (bán gân, bán màng) hoặc ngoài (nhị đầu đùi), đặt xương chày ở tư thế xoay trong hoặc xoay ngoài tương ứng.
  • Bậc 3,4: Nằm sấp, gối duỗi, đặt một chiếc gối dưới bụng (hơi gập háng), xương chày ở tư thế xoay trung tính, bàn chân thỏng ra mép giường.
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng, chân được thử ở trên, háng duỗi, gối duỗi. Cố định chân kia bằng cách giữ gập gối háng. Sử dụng mặt bàn/ván làm mặt phẳng loại trọng lực hoặc nâng đỡ bằng tay.

Hình ảnh:

Thử cơ gấp gối bậc 3-4, tư thế khởi đầu
Thử cơ gấp gối bậc 3, tư thế khởi đầu
Thử cơ gấp gối bậc 3, tư thế kết thúc
Thử cơ gập gối bậc 4
Thử cơ bán gân và bán màng, bậc 4
Thử cơ nhị đầu đùi, bậc 4

Thử cơ gấp gối, bậc 2  

Hôm nay là ngày 23-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này