Ôn lại các cơ vùng gối

Video ôn lại các cơ vùng gối.

Trình tự các cơ:

 • Phía trước:
  • Cơ tứ đầu đùi
  • Cơ may
  • Cơ thon
 • Sau:
  • Bán gân, bán màng
  • Nhị đầu đùi
  • Cơ bụng chân
  • Cơ gan chân
  • Cơ khoeo

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này