Nghiệm pháp Crank cho sụn viền


Tên tiếng Anh:

  • Crank Test

Mục đích:

  • Là test đánh giá Tổn Thương Sụn Viền khớp vai (SLAP tear)

Kỹ thuật:

  • Người bệnh ở tư thế nằm ngửa hoặc ngồi.
  • Người khám giữ cánh tay bệnh nhân ở tư thế dạng khoảng 160 độ, khuỷu tay gập 90 độ.
  • Áp dụng một lực ép thẳng lên trục khớp vai trong khi xoay ngoài và xoay trong vai thụ động.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là test-crank-399x400.jpeg

Dương tính:

  • Tét dương tính khi có tiếng click hoặc đau trong khớp ổ chảo- cánh tay.

Xem thêm

KHÁM KHỚP VAI. CÁC NGHIỆM PHÁP ĐẶC BIỆT

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này