Kỹ thuật di động khớp: Trượt khớp ổ chảo – cánh tay ra sau


Glenohumeral Posterior Glide (AP Glide).

Hôm nay là ngày 22-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này