Nghiệm pháp Đẩy mạnh Đùi

Tên tiếng Anh:

  • Thigh thrust test

Mục đích:

  • Nghiệm pháp này tác động một lực xé (shear stress) từ trước ra sau lên khớp cùng chậu.

Kỹ thuật:

  • Bệnh nhân nằm ngửa, hai chân duỗi thẳng.
  • Người khám đứng bên cạnh bệnh nhân đối bên được thử, đặt chân được thử thành gập háng 90 độ, gập gối và đặt một bàn tay dưới khớp cùng chậu của bên đó.
  • Tạo một lực ép dọc lên đầu gối, qua xương đùi, về phía khớp cùng chậu được thử.

Dương tính:

  • Tái tạo triệu chứng đau ở khớp cùng chậu
  • Độ nhạy 88%
  • Độ đặc hiệu 69%

Hình ảnh:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Thigh-thrust-SIJ-provocation-test-535x400.jpg

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này