Nghiệp pháp đẩy mạnh xương cùng

Tên tiếng Anh:

  • Sacral Thrust test

Mục đích:

  • Nghiệm pháp này tạo một lực ép sau ra trước qua khớp cùng chậu.

Kỹ thuật:

  • Bệnh nhân nằm sấp,
  • Người khám đặt hai bàn tay chồng lên nhau ở mức S2
  • Áp dụng một lực ép hướng ra trước.

Dương tính:

  • Tái tạo triệu chứng đau ở khớp cùng chậu
  • Độ nhạy 63%
  • Độ đặc hiệu 75%

Hình ảnh:

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là sacral-thrust-test-405x400.jpg

 

Hôm nay là ngày 07-12-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này