Giải phẫu thân mình: Cột sống


  • Đặc điểm của cột sống bình thường,
  • Cấu tạo đốt sống
  • Các đặc điểm riêng của các đoạn đốt sống cổ, ngực, thắt lưng, cùng cụt.

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này