M51. Bài tập Nuốt Gắng sức


Tên tiếng Anh

  • Effortful Swallow

Kỹ thuật tập:

  • Tập trung nước bọt vào giữa lưởi, miệng ngậm chặt.
  • Nuốt một lần thật mạnh (giả vờ như đang nuốt một trái nho)
  • Lập lại

Hôm nay là ngày 31-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này