Phân Loại GMFCS Cho Trẻ Bại Não


Tên tiếng Anh:

  • Gross Motor Function Classification System
  • Hệ thống phân loại Chức năng Vận động Thô

Mục đích

  • Phân loại khả năng vận động và di chuyển cho trẻ bại não
  • Là phân loại bại não được sử dụng phổ biến

Phân loại GMGCS, trẻ 6 – 12  tuổi:

  • I: Đi bộ không bị hạn chế. Hạn chế trong các kỹ năng vận động cao hơn
  • II: Đi bộ không có dụng cụ trợ giúp. Hạn chế trong đi bộ ngoài nhà và trong cộng đồng
  • III: Đi bộ với dụng cụ trợ giúp di chuyển. Hạn chế trong đi bộ ngoài nhà và trong cộng đồng
  • IV: Tự di chuyển với những hạn chế. Trẻ được vận chuyển hoặc sử dụng dụng cụ di chuyển có động cơ khi di chuyển ngoài nhà hoặc trong cộng đồng
  • V: Tự di chuyển rất hạn chế ngay cả với công nghệ trợ giúp, được di chuyển với xe lăn tay.

Tham khảo

  • CanChild, McMaster University

Xem thêm:

Hôm nay là ngày 05-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này