Scapular Elevation MMT – Thử cơ nâng bả vai


Tên tiếng Anh

  • Scapular Elevation MMT /Thử cơ Nâng Bả Vai

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Upper trapezius and levator scapulae muscles
  • Cơ thang bó trên và cơ nâng vai

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: ngồi
  • Bậc 2 (loại trọng lực): nằm sấp

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 3, 4
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 4, hai bên
Thử cơ bậc 2
Thử cơ bậc 2

Nguồn video:

  • EducatedPT

Hôm nay là ngày 07-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này