Thử cơ bằng tay: xoay ngoài háng


Tên tiếng Anh:

  • Hip External Rotation MMT

Cơ được thử:

  • Piriformis, Obturator Externus, Gemellus Superior, Quadratus Femoris, Gemellus Inferior, and Obturator Internus
  • Cơ hình lê, cơ bịt ngoài, cơ sinh đôi trên, cơ vuông đùi, cơ sinh đôi dưới, cơ bịt trong
  • Phụ trợ: cơ mông lớn khi háng duỗi.

Tư thế:

  • Bậc 3,4: Ngồi, háng gấp 900, xoay trung tính, gối gấp, thỏng chân. Điểm giữa của xương bánh chè thẳng trục với gai chậu trước trên (ASIS). Chân bên không được thử dạng nhẹ và bàn chân được nâng đỡ bằng bục tựa chân.
    • Tư thế thay thế: nằm ngửa duỗi gối háng. (khi tình trạng mất vững khớp gối không cho phép tạo kháng trở phía dưới gối).
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm ngửa, háng gấp 900, xoay trung tính, gối gấp 900 .

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Nguồn video:

  • Educated PT

Hôm nay là ngày 22-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này