Wrist Flexion MMT – Thử Cơ Gấp Cổ Tay

Thử cơ: gập và nghiêng quay cổ tay

Tên tiếng Anh:

  • Wrist Flexion and Radial Deviation MMT

Cơ được thử:

  • Flexor Carpi Radialis/ Cơ gập cổ tay quay
  • Các cơ phụ: gập cổ tay trụ và gan tay dài

Tư thế:

  • Bậc 3,4: Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay quay ngửa, cổ tay duỗi, nghiêng trụ và các ngón thư giãn
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay hơi sấp đặt trên mặt bàn/ván, cổ tay duỗi, nghiêng trụ và các ngón thư giãn

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2
Thử cơ bậc 2

Thử cơ: gập và nghiêng trụ cổ tay

Tên tiếng Anh:

  • Wrist Flexion and Ulnar Deviation MMT

Cơ được thử:

  • Flexor Carpi Ulnaris/ Cơ gập cổ tay trụ
  • Các cơ phụ: gập cổ tay quay và gan tay dài

Tư thế:

  • Bậc 3, 4: Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay quay ngửa, cổ tay duỗi, nghiêng quay và các ngón thư giãn
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay hơi sấp đặt trên mặt bàn/ván, cổ tay duỗi, nghiêng quay và các ngón thư giãn

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này