Wrist Extension MMT – Thử Cơ Duỗi Cổ Tay

Thử cơ duỗi và nghiêng quay cổ tay

Tên tiếng Anh:

 • Wrist Extension and Radial Deviation MMT

Cơ được thử:

 • Extensor Carpi Radialis Longus and Extensor Carpi Radialis Brevis
 • Cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn
 • Cơ phụ: Cơ duỗi cổ tay trụ

Tư thế:

 • Bậc 3, 4: Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay quay sấp, cổ tay gấp, nghiêng trụ, các ngón gấp nhẹ
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay hơi ngửa đặt trên mặt bàn/ván, cổ tay gấp, nghiêng trụ, các ngón gấp nhẹ

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Thử cơ duỗi và nghiêng Trụ cổ tay

Tên tiếng Anh:

 • Wrist Extension and Ulnar Deviation MMT

Cơ được thử:

 • Extensor Carpi Ulnaris
 • Cơ duỗi cổ tay trụ
 • Cơ phụ: Cơ duỗi cổ tay quay dài và ngắn

Tư thế:

 • Bậc 3, 4: Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay quay sấp, cổ tay gấp, nghiêng quay, các ngón gấp nhẹ
 • Bậc 2 (loại trọng lực): Ngồi hoặc nằm ngửa, cẳng tay hơi sấp đặt trên mặt bàn/ván, cổ tay gấp, nghiêng quay, các ngón gấp nhẹ

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Hôm nay là ngày 26-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này