Thử cơ bằng tay: Xoay trong Vai


Tên tiếng Anh

  • Shoulder Internal Rotation MMT
  • Thử cơ Xoay trong vai

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Subscapularis muscle
  • Cơ dưới vai

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: nằm sấp
  • Bậc 2 (loại trọng lực): ngồi, gập khuỷu 90 độ, tay người khám nâng đỡ cẳng tay

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Nguồn video:

  • EducatedPT

Hôm nay là ngày 03-06-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này