Shoulder External Rotation MMT – Thử cơ Xoay ngoài Vai

Tên tiếng Anh

  • Shoulder External Rotation MMT
  • Thử cơ Xoay ngoài vai

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Infraspinatus and teres minor muscles.
  • Cơ dưới gai và cơ tròn bé

Position/Tư thế

    • Bậc 3,4: nằm sấp
    • Bậc 2 (loại trọng lực): ngồi, cánh tay dọc thân, gập khuỷu 90 độ, tay người khám nâng đỡ cẳng tay

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4 (tư thế nằm sấp và tư thế thay thế)
Thử cơ bậc 2

Hôm nay là ngày 28-11-2022

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này