Thử cơ bằng tay: Duỗi vai


Tên tiếng Anh

  • Shoulder Extension MMT
  • Thử cơ Duỗi Vai

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Latissimus dorsi, teres major, and posterior deltoid muscles
  • Lưng rộng, tròn lớn và cơ delta sau

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: Nằm sấp
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm nghiêng, sử dụng mặt bàn/ván làm mặt phẳng loại trọng lực hoặc nâng đỡ bằng tay

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

Hôm nay là ngày 04-10-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này