Thử cơ bằng tay: Khép ngang vai

Tên tiếng Anh

  • Shoulder Horizontal Adduction MMT /Thử cơ Khép Ngang Vai

Muscles tested/ Cơ được thử

  • Pectoralis major muscle
  • Cơ ngực lớn

Position/Tư thế

  • Bậc 3,4: nằm ngửa
  • Bậc 2 (loại trọng lực): ngồi, sử dụng mặt bàn (hoặc người khám đỡ cánh cẳng tay)

Hình ảnh:

Thử cơ bậc 3
Thử cơ bậc 4
Thử cơ bậc 2

 

Hôm nay là ngày 23-03-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này