Thái cực quyền 24 thức

Thái Cực Quyền giản hoá 24 thức, bao gồm:

 1. Khởi thức là bắt đầu.
 2. Tả hữu dã mã phân tung, tức ngựa rừng hất bờm sang trái/phải.
 3. Bạch hạc lượng xí, tức hạc trắng xòe cánh.
 4. Tả hữu lâu tất ảo bộ, tức tay vuốt gối và chân linh hoạt trái/phải.
 5. Thủ huy tỳ bà, tức tay gảy đàn tỳ bà.
 6. Tả hữu đảo niệm hầu, tức khỉ khoa tay múa chân trái/phải.
 7. Tả lãm tước vĩ, tức nắm đuôi chim bên trái: Bằng (ngăn đỡ), lý (kéo), tê (ép), án (đẩy).
 8. Hữu lãm tước vĩ, tức nắm đuôi chim bên phải.
 9. Đơn tiên tức cây roi.
 10. Vân thủ tức cuộn tay như mây.
 11. Đơn tiên tức cây roi.
 12. Cao thám mã tức vuốt bờm ngựa.
 13. Hữu đăng cước tức đá gót chân phải.
 14. Song phong quán nhĩ, tức hai nắm tay xuyên mang tai.
 15. Chuyển thân tả đăng cước.

16.Tả hạ thế độc lập, nghĩa là ngồi xuống thấp bên trái.

 1. Hữu hạ thế độc lập, nghĩa là ngồi xuống thấp bên phải.
 2. Tả hữu xuyên thoa, nghĩa là cô gái đẹp đưa thoi – trái/phải.
 3. Hải để châm, nghĩa là kim chìm đáy biển.
 4. Thiểm thông bối, nghĩa là cánh tay như tia chớp.
 5. Chuyển thân ban, lan, chùy (ép, gạt, đấm).
 6. Như phong tự bế, nghĩa là ngăn, chặn, đóng lại.
 7. Thập tự thủ, nghĩa là chéo tay chữ thập.
 8. Thu thế.

Hôm nay là ngày 23-07-2024

Hãy để lại lời bình

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Bạn không thể copy nội dung ở trang này