Thử cơ bằng tay: Vặn ngoài bàn chân


Tên tiếng Anh:

  • Foot Eversion MMT

Cơ được thử:

  • Cơ mác dài và mác ngắn (Peroneus Longus, Peroneus Brevis)
  • Cơ phụ trợ: mác ba và cơ duỗi các ngón chân dài (peroneus tertius, extensor digitorum longus).

Tư thế:

  • Thử cơ chày trước bậc 3, 4: Nằm với chân không được thử ở dưới, bàn chân thòng ra mép giường. Cổ chân gập lòng và bàn chân vặn trong.
  • Bậc 2 (loại trọng lực): Nằm ngửa, gót chân thòng ra mép giường, bàn chân gặn trong.
  • Sờ cơ mác dài ở phía sau mắt cá trong hoặc dưới đầu xương mác. Sờ cơ mác ngắn ở gần nền xương bàn 5 hoặc bờ ngoài bàn chân.

Hình ảnh:

thử cơ vặn ngoài bậc 3Thử cơ vặn ngoài, bậc 3

Thử cơ vặn ngoài bậc 4
Thử cơ vặn ngoài (mác dài và ngắn), bậc 4

Thử cơ mác, bậc 2

Thử cơ mác, bậc 2

Hôm nay là ngày 19-09-2023

Hãy để lại lời bình

Bạn không thể copy nội dung ở trang này